načítavam...

Cestovné poistenie COVID-19

Cestovné poistenie  COVID-19 - máme pre Vás skvelú správu J

 

ECP - Verejný prísľub poisťovne nájdete TU

Všetkým klientom, ktorí majú platné cestovné poistenie ECP kryjeme od 5.11.2021 navyše ZADARMO aj ochorenie COVID-19, vrátane nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.

Klientov kryjeme v zmysle verejného prísľubu (viď príloha) a  vzťahuje sa na všetky platné poistné zmluvy cestovného poistenia podľa rozsahu krytia dojednaného na poistnej zmluve.

 - 1.1.2023  nový verejný prísľub, ktorým rozširujeme možnosti klienta pri storne v súvislosti s COVID-19 nasledovne:

Ak má klient platné Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia cesty a nemôže nastúpiť na cestu z dôvodu ochorenia COVID-19, upravujeme okrem doloženia potvrdenia ochorenia pozitívnym výsledkom PCR testu, aj možnosť doloženia potvrdenia:

 • pozitívnym výsledkom antigénového testu vykonaného mobilným odberovým miestom, alebo
 • správou o hospitalizácii z dôvodu potvrdenej diagnózy COVID-19.

Naďalej platí, že potvrdenie musí byť s dátumom nie starším ako 14  dní pred plánovaným nastúpením na cestu.

 

Verejný prísľub je platný od 1.1.2023, tj vzťahuje sa na poistné udalosti, ktoré vznikli 1.1.2023 a neskôr.

Aj týmto krokom sa snažíme zabezpečiť maximálnu možnú spokojnosť našich spoločných klientov.

 

 1. V prípade, ak je v poistnej zmluve Poistenie liečebných nákladov:
 • kryjeme liečebné náklady aj na ochorenie COVID-19  v rozsahu krytia a v rámci limitu plnenia liečebných nákladov dohodnutých v poistnej zmluve - náklady na liečbu, hospitalizáciu, repatriáciu... pri ochorení  COVID-19 kryjeme v plnom rozsahu tak, ako aj iné bežné ochorenie do výšky poistnej sumy dohodnutej na zmluve,
 • v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí  z dôvodu  podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 kryjeme:
  • dodatočné náklady na ubytovanie poisteného, a to aj v prípade ak poistenému skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo v ňom nie je možné z dôvodu nariadenej karantény pokračovať max. do výšky 50€/noc po dobu max. 14 dní,
  • dodatočné náklady na náhradnú spätnú dopravu na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu, kde sa cesta začala, organizovanú poisťovateľom v prípade, že poistený nebude môcť využiť pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne  max. do výšky 1 000€.

 

 1. V prípade, ak je v poistnej zmluve Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia cesty:
 • preplatíme preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu ochorenia na COVID-19.  Klient musí doložiť pozitívny  výsledok PCR testu s dátumom nie starším ako 14  dní pred plánovaným nastúpením cesty - pri ochorení  COVID-19 kryjeme v plnom rozsahu tak, ako aj iné bežné ochorenie do výšky poistnej sumy dohodnutej na zmluve,
 • preplatíme preukázané náklady na storno v súvislosti so zrušením cesty z dôvodu  nesplnenia podmienok zdravotného stavu v súvislosti so zabránením šírenia COVID-19 pri vycestovaní, určených prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. zistenie zvýšenej telesnej teploty pri kontrole pred nástupom do hromadného prostriedku) poisteným alebo spolupoistenou osobou uvedenou v poistnej zmluve - do výšky poistnej sumy dohodnutej na zmluve.

Verejný prísľub poisťovne nájdete TUInformácie o cestovaní a novom koronavíruse: https://www.victoryreisen.sk/info-na-cesty/koronavirus/aktualne-informacie