načítavam...

Na čo si dať pozor pred odletom na dovolenku?

13 najčastejších chýb Slovákov pred odletom na dovolenku

Letisko M. R. Štefánika upozorňuje 

 Najčastejšie chyby dovolenkárov, pre ktoré sa môže letecká dovolenka skončiť už na letisku

1, NEPLATNÝ CESTOVNÝ PAS

Neraz sa stane, že cestujúci zistí až pri vybavení na check-in pulte, že jeho pas už stratil platnosť. V tom prípade cestujúcemu nie je umožnený odlet. Prichádza tak o zaplatenú dovolenku aj letenku.

2, NEDOSTATOČNÁ DĹŽKA PLATNOSTI CESTOVNÉHO PASU

Pre vstup do niektorých dovolenkových krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka jeho platnosti musí byť ešte i niekoľko mesiacov po prílete z krajiny. Ak cestujúci nemá dostatočne dlhú platnosť pasu, rovnako mu nie je umožnený odlet.

Podmienky vstupu, všetky krajiny: https://www.mzv.sk/staty/staty-sveta-a-z

3, NEPLATNÝ ALEBO NEDOSTATOČNE DLHO PLATNÝ PAS DIEŤAŤA

Nestačí skontrolovať platnosť pasu a dĺžku platnosti pasu len dospelým osobám. Aj dieťa musí byť držiteľom platného cestovného dokladu. Deťom mladším ako 6 rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na 2 roky. Aj pre ne pri ceste do vybraných krajín rovnako platí, že pas musí byť platný ešte aspoň 6 mesiacov po návrate. Detský občiansky preukaz je akceptovaný pri cestách do krajín EÚ len ak obsahuje aj fotografiu dieťaťa.

4, ZABUDNUTÝ PAS V KOPÍRKE

Zamestnanci letiska sa stretávajú aj s tým, že si dovolenkári zabudnú svoje cestovné doklady (pas, občiansky preukaz) v kopírovacom stroji, keď si boli pred odletom vyhotoviť fotokópie týchto dokladov. Na letisko tak prišli bez nich, alebo len so samotnou fotokópiou. Upozorňujeme dovolenkárov, aby si dali na to pozor, keďže bez platného originálu cestovného dokladu neodletia. Fotokópia dokladu nie je pri odlete akceptovaná.

5, CHÝBAJÚCE POVOLENIA S VYCESTOVANÍM DETÍ ČI RODNÉ LISTY

Hoci to nie je povinnosť, rezort zahraničných vecí upozorňuje, že je vhodné overiť si na zastupiteľskom úrade štátu návštevy či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a ak áno, v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu). Ak sa priezviská rodičov a ich detí rôznia,  je vhodné mať pri sebe rodný list detí pre prípad kontroly totožnosti osôb na hraničnej/pasovej kontrole.

Ak cestujete s deťmi a nie ste ich rodičmi, alebo ak majú deti iné priezvisko ako dospelí, odporúčame mať overené splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa. Info a formuláre TU.

6, RÔZNE PRIEZVISKÁ ŽENY PRED SVADBOU A PO SVADBE

Letné mesiace sú obdobím svadieb a svadobných ciest. Ženy si však musia dať pozor na to, že ich priezvisko musí byť rovnaké na letenke ako na cestovnom doklade – občianskom preukaze či pase. Ak sa priezviská jednej osoby na cestovnom doklade a letenke rôznia, stráca nárok na odlet. Ak teda žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba v cestovnej kancelárii či pri kúpe letenky nahlásiť svoje dievčenské priezvisko. Ak mala cestujúca zakúpenú letenku na svoje pôvodné priezvisko a na letisku sa identifikuje cestovným dokladom s novým priezviskom po svadbe, a teda aj iným číslom dokladu, sobáš môže preukázať personálu sobášnym listom, ak to podmienky leteckého dopravcu umožňujú. V tom prípade letiskový personál zmení meno cestujúcej na nové meno a vystaví novú palubnú vstupenku. Rovnako je vhodné pre zmenu priezviska a vydokladovanie sobášneho listu kontaktovať ešte pred odletom dopravcu, napríklad cez online chat.

7, POMÝLENIE SI LINKY A ČASU LETU

Počas dňa sa uskutoční viacero odletov do tej ktorej destinácie. Cestujúci tak musí sledovať nie len destináciu, do ktorej letí, ale aj číslo linky, číslo nástupnej brány a presný čas odletu. Zaznamenali sme už prípady, keď cestujúci svoj let zmeškali z dôvodu, že stáli v nesprávnom rade na nástup do lietadla.

8, NESKORÝ PRÍCHOD KU NÁSTUPNEJ BRÁNE

Nástup na odlet, tzv. boarding, sa začína približne 45 až 50 minút pred odletom lietadla. Na nástup do lietadla sú cestujúci vyzvaní letiskovým rozhlasom a informácia je zverejnená aj na informačných tabuliach. Nástupná brána sa však uzatvára spravidla 30 či 20 minút pred odletom a nie až v čase samotného odletu lietadla. Ak sa cestujúci dostaví na nástup neskoro, stráca nárok na odlet a nemá nárok na vrátenie ceny letenky.

9, NESKORÝ PRÍCHOD NA LETISKO

Odporúčame cestujúcim, aby sa na odlet dostavili 2,5 - 2 hodiny pred odletom. Vybavenie na check-in pulte, prechod bezpečnostnou kontrolou, a pri odletoch do krajín Neschengenu aj hraničnou/pasovou kontrolou, si vyžaduje určitý čas. Ak príde cestujúci na letisko neskôr, nemusí mať dostatok času na absolvovanie všetkých nevyhnutných úkonov.

10, ZAKÁZANÉ PREDMETY V PRÍRUČNEJ BATOŽINE A TEKUTINY NAD LIMIT

Medzi predmety, ktoré cestujúci nemôže mať v príručnej batožine, patria rôzne napodobeniny zbraní, granátov, nábojov, a to či už v tvare prívesku na krk, alebo príveskov na opasok. Patria sem i detské hračkárske zbrane – vodné pištole. Práve tieto predmety sú tými, ktorých sa musia cestujúci na bezpečnostnej kontrole najčastejšie vzdať a ktoré si už následne nemožno vyzdvihnúť.

Na dovolenku sa do príručnej batožiny neoplatí pribaliť si ani fľaša alkoholu či vína.

I naďalej totiž platí, že tekutiny, pasty, gély, spreje možno mať v príručnej batožine umiestnené len v objeme do 100 ml alebo 100 gramov, uzatvorené v plastovom ZIPP vrecku s max. kapacitou 1 liter. Sem sa radia aj potraviny, akými sú bryndza, treska, nátierky, paštéty, maslo a iné.  

Ak si želá cestujúci takéto predmety a potraviny prepraviť, musí ich umiestniť do podanej, nie príručnej batožiny.

11, POSILNENIE SA ALKOHOLOM PRED ODLETOM - INTOXIKÁCIA

Radosť z odletu na dovolenku s kamarátmi neraz cestujúci oslavujú už na letisku alkoholom. Ak zamestnanci letiska spozorujú pasažiera pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, takémuto cestujúcemu nie je podľa pravidiel leteckého dopravcu umožnený odlet.  Nemá nárok ani na vrátenie ceny letenky.

12, NETRPEZLIVOSŤ PRI VYBAVENÍ ČI MEŠKANÍ LETU

Vybavenie cestujúcich na odlet (check-in), a rovnako aj prechod bezpečnostnou kontrolou, sú pred odletom nevyhnutnými procesmi, ktoré si vyžaduje časový priestor a zároveň i trpezlivosť cestujúcich. Zbytočne si tak kaziť dovolenku nervozitou.

V letectve sú zároveň bežné, hoci nie je veľmi časté, i dlhšie meškania letov z dôvodu neskorého príchodu lietadla z predchádzajúcej destinácie, z dôvodu slotovej regulácie či z technických príčin. Počiatočná nepríjemnosť pre pasažierov však pre nich prináša neraz pozitívne dôsledky, a to finančné kompenzácie od leteckej spoločnosti, na ktoré má cestujúci podľa európskej legislatívy nárok v prípade meškania letov nad 3 hodiny.

13, NEZABUDNÚŤ NA LEKÁRSKE POTVRDENIA

Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú pri zdravotných komplikáciách potvrdenie od lekára nie staršie ako 6, 7, 10 či 14 dní. Môže byť požadované na predpísanom formulári, tzv. Travel Clearance form, Fit to fly, MEDIF. Obvykle ho nájdete na webe spoločnosti, s ktorou sa chystáte letieť, a to v sekcii Prepravné podmienky. V prípade, že cestujúci nemá potvrdenie od lekára na predpísanom formulári požadovanom leteckým dopravcom, nemusí byť pripustený na odlet.

Kedy sa lekárske potvrdenia vyžadujú?

> zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín),

> sadra (okrem sadier horných končatín a prstov horných končatín),

> nekomplikované jednoduché tehotenstvo (od 26. do 34. týždňa),

> nekomplikované viacpočetné tehotenstvo (od 20. do 28. týždňa),

> infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní),

> poranenia hlavy (do 14 dní od udalosti),

> infarkt (do 21 dní od udalosti),

> mŕtvica (do 10 dní od udalosti) a iné.

Prajeme šťastnú cestu a krásny pobyt